fotosz.nl - Fotografie Stichting Zuid NederlandLezingen
In het seizoen 2017-2018
organiseert fotosz.nl
weer een serie inspirerende
lezingen.

donderdag 19 april 2018
Willem Popelier

Meer informatie...
 

 
  Bibliotheek

Door de nauwe samenwerking tussen fotosz.nl en Galerie Pennings kunnen belangstellenden in de
galerie gebruik maken van de uitgebreide bibliotheek met fotoboeken en fotografische naslagwerken.
Deze fotoboekenverzameling is gedurende vele decennia liefdevol bij elkaar gebracht door
Harry Pennings, oprichter van de galerie.

We zullen binnenkort via deze website de index van onze bibliotheek publiceren.
De bibliotheek is toegankelijk voor bezoekers, vraag er gerust naar als u wilt weten wat zich in de bibliotheek bevindt.
Voor openingstijden van de bibliotheek zie: www.galeriepennings.com