fotosz.nl - Fotografie Stichting Zuid NederlandLezingen
In het seizoen 2017-2018
organiseert fotosz.nl
weer een serie inspirerende
lezingen.

donderdag 19 april 2018
Willem Popelier

Meer informatie...
 

Lezingen en workshops

fotosz.nl organiseert ook in het seizoen 2011-2012 een serie inspirerende lezingen onder de titel:

Eyecatching!

Autonome fotografie als bemiddelaar tussen beeld en beleving,
tussen het zichtbare en het onzichtbare en tussen toen en nu.


Algemene informatie:
Lokatie: Galerie Pennings • Geldropseweg 61B (eerste etage) • Eindhoven
Ontvangst: vanaf 19.45 uur • Aanvang: 20.00 uur • Afsluiting: 22.00 uur
Kosten: € 7,50 p.p. inclusief koffie/thee

Deelname svp. aanmelden via:
info@fotosz.nl
In uw mailtje a.u.b. vermelden: Naam / aantal personen / welke lezing(en).

Voor het seizoen 2011-2012:

Donderdag 6 oktober 2011, 20.00 uur
Ilse Schrama
Fotografe Ilse Schrama vertelt over haar nieuwe fotoboek:
"Het Orfische Verlangen", samengaan van fotografie en poëzie.

"Het Orfische Verlangen is een verhalend liefdesgedicht waarin mijn autonome fotografie en poëzie samenkomen. In het fotoboek worden een jongen en meisje in al hun onschuld verliefd op elkaar. Wat een kus betekent, weten ze niet. Ze verliezen elkaar daarna weer en voor beiden volgt er een lange zwerftocht door het leven, om elkaar in het slotdeel weer tegen te komen." De titel van het boek is ontleend aan het verhaal van Orpheus uit de Griekse mythologie.

"In de fotografie wilde ik ruimte voor de verbeelding, passend bij de volheid van de liefde. De ‘tekeningen’ zijn documentaire foto’s uit mijn archief die tot een zuivere vorm zijn teruggebracht: tot een emotie of gevoel, een uitdrukking. Ze hebben een metamorfose ondergaan en symboliseren het idee dat alles in het leven aan verandering onderhevig is: de liefde, relaties maar ook foto's. De mix van digitale en analoge techniek (4 x 5 inch camera) is daarvan een levendig gevolg."

Ilse Schrama (1964) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1993 fotograaf. In 2000 heeft zij een jaar voor Magnumfotograaf Steve McCurry in New York gewerkt. In 2005 verscheen het documentaire fotoboek Boeddhistisch tempelleven in Laos. In Het Orfische Verlangen komen haar autonome fotografie en poëzie voor het eerst samen. Ilse Schrama woont en werkt in Amsterdam en heeft regelmatig tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Dinsdag 15 november 2011, 20.00 uur
Paul de Nooijer
Fotograaf-filmer Paul de Nooijer vertelt over zijn werk: de verschillen en overeenkomsten tussen fotografie en film. Een en ander aan de hand van een paar korte films en fotoreeksen.

Paul de Nooijer is een van de pioniers van de geënsceneerde fotografie. De Nooijer (geboren te Eindhoven 1943) volgde in de jaren zestig zijn opleiding aan de Akademie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven. Door tekenleraar en cineast Frans Zwartjes raakte hij geïnteresseerd in experimentele fotografie. Begin jaren zeventig maakte De Nooijer zijn eerste film samen met Zwartjes.

Zowel in zijn fotografie als in zijn films schept De Nooijer een illusie, een droomwereld met een vervreemdende, surrealistische sfeer. Zijn eigen huis fungeert als studio. Met in scène gezette taferelen waarin hij vaak zelf, zijn vrouw Françoise en zoon Menno figureren, geeft hij een parodie op heersende opvattingen over erotiek, gezinsleven en burgermoraal. Vaak haalt hij grapjes uit met de waarneming.

Sinds 1990 werken Paul en Menno samen aan multimedia projecten: fotografie en film in combinatie met theater, performance en beeldende kunst.

Donderdag 12 januari 2012, 20.00 uur
Lisette Varossieau
Advocate Lisette Varossieau werkt o.a. in opdracht van Pictoright en de Fotografenfederatie.
Zij vertelt over het auteursrecht van fotografen: "Weet wat je tekent".

Een avond met uitleg en adviezen over contracten, opdrachtbevestigingen, algemene voorwaarden en meer.

Advocaat Lisette Varossieau is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht. Zij geeft een presentatie met veel duidelijke voorbeelden. Onderwerpen als het tekenen van contracten, portret- en auteursrecht, vrije licentie etc. worden deze avond behandeld.

Kortom, tips en adviezen over hoe te handelen wanneer je een (wurg)contract voorgelegd krijgt. Met een duidelijk overzicht en een 3-stappen-plan voor het maken van een offerte, opdrachtbevestiging en een factuur. Wat moet er ook alweer in staan? Wat is verstandig om extra te vermelden? En in welk stadium overhandig je de Algemene Voorwaarden?

Tevens wordt er ruim aandacht besteed aan vragen uit het publiek.

Lisette Varossieau is zelfstandig advocaat en werkt regelmatig in opdracht van Pictoright/de Fotografenfederatie.

Vrijdag 10 februari 2012, 20.00 uur
Rik Suermondt
Kunsthistoricus en docent Rik Suermondt vertelt over fotoboeken:
de samenwerking tussen de fotograaf en de grafisch vormgever.

Kunsthistoricus Rik Suermondt is docent geschiedenis van de fotografie aan AKV St. Joost te Breda. De lezing heeft als onderwerp het naoorlogse Nederlandse fotoboek. Er zal aandacht zijn voor de samenwerking tussen fotografen en grafisch ontwerpers. Deze samenwerking was en is mede bepalend voor de hoge kwaliteit van Nederlandse fotoboeken. Ook is er aandacht voor verhalende structuren van een aantal boeken. Er komen dwars door de geschiedenis fotoboeken aan bod van Cas Oorthuys, Ed van der Elsken, Theo Baart, Rob Hornstra en Andrea Stultiens.

‘Het bestuderen van een fotoboek is misschien wel de meest intense manier om de visie van een fotograaf op een onderwerp te beleven.’ (Rik Suermondt)

Rik Suermondt is een van de samenstellers van de expositie over het Nederlandse fotoboek van 1945 tot nu, van 21 januari t/m 29 april 2012 te zien in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.

Vrijdag 16 maart 2012, 20.00 uur
Hannes Wallrafen
Fotograaf Hannes Wallrafen raakte visueel gehandicapt. Hij vertelt over: "Zien met je oren".

Hannes Wallrafen (1951) genoot in de jaren tachtig bekendheid als politiek-maatschappelijk geëngageerd fotograaf. Zijn foto’s verschenen onder andere in Plaatwerk en de Groene Amsterdammer. Midden jaren tachtig ging hij over op het regisseren van zijn foto’s. Het in scène gezette groepsportret werd zijn specialisatie. Voor zijn boek Een dagreis naar Macondo (1992) maakte hij geregisseerde taferelen geïnspireerd op verhalen van Gabriel García Márquez. Vanaf midden jaren negentig maakte hij gebruik van digitale montagetechnieken. Bijvoorbeeld voor het Geldrops familiealbum, dat volkomen fictief blijkt te zijn. In latere projecten, waaronder Van de Tijd en de Tropen (2002), betrok hij andere disciplines zoals muziek en literatuur.

In 2004 raakte Hannes Wallrafen door een erfelijke ziekte nagenoeg blind. Sindsdien richt hij zich op geluidskunst. Zijn project Theiresias in de stad (Groningen, 2011) ging over het ervaren van de omgeving door middel van geluid. Zijn ambitie is om de opbouw van ruimtelijkheid te creëren vanuit geluid. Net als zijn foto’s hebben ook zijn soundscapes een gelaagdheid.
Aan de hand van korte ‘geluidsbeelden’ zal hij aantonen hoe vanuit geluid een (imaginair) beeld kan ontstaan. Daarbij zal veel interactie met het publiek zijn.

Printversie lezingen: klik hier