fotosz.nl - Fotografie Stichting Zuid NederlandLezingen
In het seizoen 2017-2018
organiseert fotosz.nl
weer een serie inspirerende
lezingen.

donderdag 19 april 2018
Willem Popelier

Meer informatie...
 

Vrijdag 15 december 2017, Corinne Noordenbos

Een geschoold oog kan meer vertellen
Wat heeft het meest bekende schilderij uit het Rijksmuseum, de ‘Nachtwacht’, te maken met Documentaire fotografie? Is de schilderkunst te vergelijken met Fotografie? Nederlandse documentaire fotografie heeft in het laatste decennium een belangrijke internationale reputatie opgebouwd. De meeste mensen kennen namen als Rineke Dijkstra en Jacqueline Hassink wel. Zij exposeren veelvuldig over de gehele wereld. In deze lezing zal Corinne Noordenbos ingaan op de huidige ontwikkelingen van de conceptuele documentaire fotografie in Nederland. Zij zal uitleggen welke verschillende manieren van verhalen vertellen er zijn aan de hand van voorbeelden van fotografen. De nadruk zal liggen op het belang van het fotoboek. Zij zal beginnen met een introductie van haar eigen ontwikkeling als fotograaf.

Corinne Noordenbos is al meer dan 40 jaar fotograaf en een bekende in de wereld van de fotografie. Jarenlang gaf zij leiding aan de opleiding Fotografie van de Koninklijke Academie in Den Haag. Sinds zij met pensioen is, kan zij zich weer richten op haar eigen fotografie. Daarnaast geeft zij workshops, lezingen en masterclasses met name in het buitenland. Zij heeft een bijzondere liefde voor het fotoboek, waarvan zij in de loop der jaren een eigen collectie heeft aangelegd.

Corinne Noordenbos heeft een carričre van meer dan 40 jaar als fotograaf achter de rug. Zij werd geboren in Amsterdam waar zij nog steeds werkt en woont.
Zij kreeg haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksacademie, beiden gevestigd in Amsterdam.
Zij werkte voor de meeste Nederlandse tijdschriften waar zij portretten en documentaires voor maakte.
In haar eigen projecten concentreert zij zich op dagelijkse onderwerpen die meestal een persoonlijk startpunt hebben. Haar serie Moderne Madonna bijvoorbeeld, maakte zij vlak nadat zij zelf moeder was geworden. Zo ook de serie Alzheimer. Deze serie ontstond nadat bij haar moeder deze ziekte was vastgesteld.
Op geen enkele manier wil Noordenbos de kijker het gevoel geven een voyeur te zijn. Zij probeert mensen altijd in hun waarde te laten. Wel roept haar werk herkenning op. De intieme wereld die haar projecten kenmerkt hebben een universeel karakter. Het is de paradox tussen het individuele en het universele dat in al haar projecten terugkomt. Momenteel werkt zij in Engeland aan een onderzoek naar gezondheidsproblemen in relatie tot sociaaleconomische omstandigheden.

Behalve haar werk als fotograaf, heeft Noordenbos naam gemaakt in het onderwijs in het medium Fotografie. Zij startte in “De Moor, nu Amsterdam Centrum voor Fotografie”. Waar zij mentor was van Rineke Dijkstra en haar hielp met haar toelating op de Gerrit Rietveld Academie. In de jaren 80 werd zij gevraagd een nieuwe opleiding vorm te geven aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Vele generatie fotografen, sommigen die nu grote bekendheid genieten, werden door Noordenbos opgeleid. Voorbeelden zijn Rob Hornstra, Viviane Sassen en het kunstenaarsduo WassinkLundgren. Meer recentelijk was zij Hoofd van de opleiding Fotografie aan de Koninklijke Academie van beeldende Kunsten, de KABK, in Den Haag. Deze opleiding heeft een internationale reputatie opgebouwd en er studeren nu studenten uit meer dan 45 verschillende nationaliteiten. In april 2015 is zij met pensioen gegaan van het onderwijs om zich weer te wijten aan haar eigen werk. In september 2014 ontving zij de Educational Award 2014 van de Royal Photographic Society in Groot Britannië. In april 2016 werd zij bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft diverse functies bekleed in de wereld van de Fotografie. Zo was zij lange tijd bestuurslid van het Nederlands Foto Instituut, nu het Nederlands Fotomuseum

http://corinnenoordenbos.com/biography.php