fotosz.nl - Fotografie Stichting Zuid NederlandLezingen
In het seizoen 2017-2018
organiseert fotosz.nl
weer een serie inspirerende
lezingen.

donderdag 19 april 2018
Willem Popelier

Meer informatie...
 

Fotografie Stichting Zuid Nederland (fotosz.nl)

We zijn een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht om de autonome fotografie in Zuid Nederland
te stimuleren door middel van een aantal activiteiten.
De stichting werkt bij de uitvoering van deze activiteiten samen met Galerie Pennings in Eindhoven.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 172.28.839

Doelstellingen
- Het bevorderen van fotografie met een autonoom karakter in Zuid-Nederland.
- Het organiseren van een pro-actief platform voor het bevorderen en leggen van contacten tussen personen
  en instanties die op welke manier dan ook actief zijn op dit gebied.
- Het organiseren van een fysiek en virtueel kenniscentrum op het gebied van autonome fotografie, met
  facilitaire en educatieve doelstellingen.

Activiteiten
- Het organiseren van exposities en projecten rond een bepaald thema.
- Het verzorgen van publicaties in het verlengde van exposities en/of projecten.
- Het in samenwerking met Galerie Pennings organiseren van de Harry Pennings prijs.
- Het organiseren van een contactmarkt.
- Het organiseren van lezingen, masterclasses en workshops.
- Realisatie van een bibliotheek gespecialiseerd in fotografie, gebruikmakend van de galeriefaciliteiten.
- Het realiseren van een website en digitale nieuwsbrief.
- Het realiseren van de financiering voor de activiteiten (subsidies / sponsoring).

Werkwijze
De stichting wordt aangestuurd door een bestuur en er wordt verder gewerkt met projectgroepen.
Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij bestaande (kunst- en cultuur-) activiteiten in Zuid Nederland.

Organisatie
De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligers. De huidige werkgroep bestaat uit:
André Cardinaal (Voorzitter)
Hetty de Groot (Secretaris)
Françoise Pennings (Penningmeester)
Rino Boersma
Irma van Bommel
Petra Dewaide
Adrie Mennen
Carla Schut
Maurice de Wert
Hans Zoete

Samenwerking
De stichting werkt nauw samen met galerie Pennings in Eindhoven. Galerie Pennings, in 1979 gestart door
Harry Pennings, toonde al heel vroeg werk van veel fotografen/kunstenaars die later beroemd werden zoals
Christian Boltanski, Carl de Keyzer, Charlotte Dumas, Frank van der Salm, Margriet Smulders, etc.
Meer info over de galerie: www.galeriepennings.com
 Website hosting: www.yoda-ict.nl
Vormgeving: Jo Brunenberg
Technische realisatie: Rino Boersma